Nadace ČEZ schválila zařazení našeho projektu k podpoře uživateli aplikace EPP - Pomáhej pohybem

Od 12.1. do do 25.1.2018 jsme v ní od vás získali pro projekt CESTA K NEZÁVISLOSTI 330 tisíc bodů. Díky nim získáme dar Nadace ČEZ ve výši 150 tis. Kč a pořídíme užitkový vůz - valník pro další sezónu. Moc děkujeme!

Aditus Pro, z.ú. (nezisková organizace - ústav) byl založen v červnu 2016 za účelem podpory pracovního a sociálního začlenění dospělých osob se zdravotním postižením (zejména klientů centra ARPIDA), jejich samostatného, naplněného a nezávislého života uprostřed běžné společnosti. Zakladatelem je "ARPIDA, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú." z Českých Budějovic.

Poslání Aditus Pro

Jsme cesta a příležitost pro pracovní uplatnění lidí se zdravotním postižením.

Pro koho tu jsme?

Nabízíme podporu lidem se zdravotním postižením, zejména z centra ARPIDA, kteří chtějí pracovat, zlepšovat své pracovní dovednosti a najít zaměstnání. 

Co je u nás nového?

26.1.2018: Cíl dosažen. V Aplikaci EPP - Pomáhej pohybem jsme získali 330 tis. bodů. Děkujeme.

19.12.2017: Nadace ČEZ schválila zařazení našeho projektu do programu EPP - Pomáhej pohybem.

11.12.2017: Chceme se s vámi podělit o radost z nových sekacích přírůstků. Podívejte se tady.

7.12.2017: Moc všem děkujeme. Výtěžek z prodeje adventních věnců v centru CAPLÍK činí 14.650,-Kč.

25.10.2017: Podpořil nás Výbor dobré vůle-Nadace Olgy Havlové darem ve výši 20.000,-Kč. Děkujeme.

4.10.2017: Podpořila nás Nadace Charty 77 - Konto Bariéry darem ve výši 25.000,-Kč. Moc děkujeme.

29.9.2017: Dopoledne otevřených dveří aneb čím budu, až vyrostu - podívejte se v galerii (zde)

31.8.2017: Odvádíme vždy dobrou práci - podívejte se v galerii (zde

31.7.2017: Náš letošní propagační a reklamní letáček ZELEŇ 2017 zde 

29.6.2017: Naším dalším zákazníkem je Domov Libníč

14.4.2017: Zveřejnili jsme Výroční zprávu organizace za rok 2016 (zde)

22.3.2017: Benefiční výstava Petr Süč - obrazy pomáhají přinesla výtěžek ve výši 41.000,-Kč

24.2.2017: Co chceme dokázat do března 2018?

23.2.2017: Realizujeme praxi a cvičné pracoviště pro studenty a uživatele centra ARPIDA 

Naše činnost

Prvním projektem je činnost chráněného pracoviště ZELEŇ-ÚKLID-ÚDRŽBA od jara 2017.

Realizujeme praxi studentů praktické školy, cvičné pracoviště uživatelů sociálně terapeutické dílny centra ARPIDA a přípravu k práci ve spolupráci s úřadem práce. 

Plánujeme vybudování chráněného provozu DÍLNY, rekvalifikace a pracovní rehabilitaci.

Jsme stále na počátku našeho úsilí

Stojíme o Vaši podporu a spolupráci