O nás

Aditus Pro, z.ú. (ústav - nestátní nezisková organizace) byl založen v červnu 2016 za účelem podpory pracovního a sociálního začlenění dospělých osob se zdravotním postižením (zejména klientů centra ARPIDA), jejich samostatného, naplněného a nezávislého života uprostřed běžné společnosti. Zakladatelem je "ARPIDA, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú."

Poslání Aditus Pro

Jsme cesta a příležitost pro pracovní uplatnění lidí se zdravotním postižením.

Pro koho tu jsme?

Nabízíme podporu lidem se zdravotním postižením, zejména z centra ARPIDA, kteří chtějí pracovat, zlepšovat své pracovní dovednosti a najít zaměstnání. 

Hlásíme se k principům sociálního podnikání

Snažíme se naplňovat v každodenním provozu a činnosti principy sociálního podnikání. Více viz ZDE.

Ředitel:            Mgr. Jan Šesták, Ph.D.  

Správní rada:  Mgr. Ing. Marek Wohlgemuth, Ing. Robert Šinkner, Mgr. Jiří Merta

Revizor:           Ing. Eva Stroblová

Zápis :             Rejstřík ústavů vedený Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl U, vložka 85                                Výpis z rejstříku ústavů zde.

Proč vznikl Aditus Pro?

Založení organizace bylo reakcí na neustále se zvyšující počet dospělých klientů s tělesným a kombinovaným zdravotním postižením v centru ARPIDA (převážně absolventů praktické školy), kterým se jen ve velmi omezené míře daří uspět a integrovat mimo centrum ARPIDA nebo na trhu práce (např. v letech 2007 - 2016 absolvovalo praktickou školu centra ARPIDA 30 osob s kombinovaným postižením, v zaměstnání jsou z nich pouze 4). Centrum ARPIDA se snaží tuto situaci měnit.  Kromě přizpůsobování sociálních služeb, realizace tzv. Integračního programu pro studenty praktické školy a činnosti externích cvičných pracovišť vznikla také nová organizace Aditus Pro s cílem vytvářet, realizovat a provozovat činnosti, které by se staly tolik chybějícími PŘÍLEŽITOSTMI pro reálné zaměstnání motivovaných klientů centra ARPIDA. Aditus Pro chce být kromě PŘÍLEŽITOSTI také CESTOU, MOSTEM mezi sociálními službami a trhem práce. Na této cestě se ale nesmí vytratit potřebná pracovní a osobní asistence, sociální a léčebná rehabilitace, podpora v samostatném bydlení a ve volném čase.

 Naše nejbližší úkoly, potřeby a sny 

Najít vhodné prostory mimo centrum ARPIDA pro potřeby chráněného pracoviště ZELEŇ-ÚKLID-ÚDRŽBA a dalších uvažovaných aktivit organizace.

Udržet a rozvíjet provoz chráněného pracoviště ZELEŇ-ÚKLID-ÚDRŽBA, stabilizovat jeho ekonomiku, získat nové zákazníky a zakázky.

Nadále umožňovat praxi studentů praktické školy a uživatelů sociálně terapeutické dílny centra ARPIDA při činnosti chráněného pracoviště ZELEŇ-ÚKLID-ÚDRŽBA. Nabídnout další možnost pracovní rehabilitace absolventů praktické školy ve spolupráci s úřadem práce.

Připravit po stránce výrobní, prostorové, organizační, personální a finanční realistický záměr vybudování DÍLNY pro pracovníky s tělesným a kombinovaným postižením.