Podporují nás

Nadace Komerční banky a.s. - Jistota

Nadace se na podzim 2016 rozhodla vyhovět naší žádosti a podpořit projekt "Na startovní čáře: ZELEŇ-ÚKLID-ÚDRŽBA" částkou 153 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly využity k pořízení základního technického vybavení (motorové sekačky, křovinořez, pila, drtič, ruční nářadí, ochranné pomůcky a pracovní oblečení) a ke krytí osobních nákladů pracovníků chráněného pracoviště v prvních dvou měsících jeho fungování. Šlo o velmi důležitou podporu, upřímně za ni děkujeme a moc si ji vážíme.

Na podzim 2018 pak nadace podpořila částkou 175 tis. Kč náš další projekt CHTÍT-UMĚT-MOCI. Po deset měsíců nám bude pomáhat financovat osobní náklady asistenta a tím i pravidelné zapojování uživatelů sociálně terapeutických dílen a studentů praktické školy centra ARPIDA do provozu chráněného pracoviště Zeleň-úklid-údržba. Moc děkujeme.   

Nadace ČEZ

Nadace ČEZ schválila v prosinci 2017 zařazení našeho projektu k podpoře uživateli aplikace EPP - Pomáhej pohybem. V průběhu ledna 2018 mohli uživatelé aplikace přispět na náš projekt - pořízení užitkového automobilu, valníku. Podařilo se nasbírat 330 tisíc bodů, což znamenalo příspěvek nadace ve výši 150 tis. Kč. Moc děkujeme. 

Nadace Charty 77 - Konto Bariéry

Nadace nás v říjnu 2017 podpořila částkou 25.000,-Kč a v listopadu 2021 částkou 15.000,-Kč na zakoupení nové ruční sekačky s pojezdem. Moc děkujeme.  Více o nadaci zde.  

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

Nadace podpořila v říjnu 2017 projekt vybavení chráněného pracoviště ZELEŇ-ÚKLID-ÚDRŽBA částkou 20.000,-Kč. V roce 2020 nás nadace podpořila podruhé. Tentokrát částkou 15.000,-Kč určenou na pořízení nové rotační sekačky. Upřímně děkujeme. Více o nadaci zde.

Nadace Divoké husy

Moc děkujeme Nadaci Divoké husy za příspěvek ve výši 45.000,-Kč na pořízení a obnovu technického a materiálního vybavení chráněného pracoviště ZELEŇ-ÚKLID-ÚDRŽBA v roce 2020. Moc si toho vážíme. Více o nadace zde.

Ing. Robert Šinkner

Úplně první dárce a podporovatel naší organizace. Kromě již několikrát poskytnuté oblíbené částky 5.555,-Kč přijal také čestnou funkci člena správní rady a ve svém okolí, u přátel a u obchodních partnerů se snaží získat pro myšlenku Aditus Pro další podporu a pomoc. Také již dvakrát organizoval benefiční výstavu  OBRAZY POMÁHAJÍ s celkovým výtěžkem 110 tis. Kč pro Aditus Pro, z.ú. Moc děkujeme!

Centrum ARPIDA

Centrum ARPIDA je zakladatelem společnosti, poskytuje nám od počátku sídlo a zázemí pro postupný rozvoj aktivit a činností. Je také prvním zákazníkem našeho chráněného pracoviště ZELEŇ-ÚKLID-ÚDRŽBA. Moc děkujeme! 

GEFOS inženýring, s.r.o.

Naše poděkování za podporu náleží také společnosti GEFOS inženýring, s.r.o., její jednatelce Ing. Jaroslavě Urbánkové a všem jejím kolegyním a kolegům. Především díky nim bylo možné například na jaře 2017  a v létě 2020 uskutečnit benefiční výstavy OBRAZY POMÁHAJÍ s celkovým výtěžkem 110 tis. Kč. Moc děkujeme!

Úřad práce České republiky

Úřad práce České republiky podporuje Aditus Pro, z.ú. prostřednictvím příspěvku při zaměstnávání osob se zdravotním postižením na vymezených chráněných pracovních místech dle zákona o zaměstnanosti. 

Čevak, a.s.

Děkujeme společnosti Čevak, a.s. za finanční dar ve výši 5.000,-Kč poskytnutý v rámci jihočeské Burzy filantropie 2018 na realizaci projektu Pořádná firma. Zároveň jsme dostali důvěru a od srpna 2018 se podílíme na údržbě zeleně areálu u vodárenské věže v Českých Budějovicích. Moc děkujeme. 

AgroProtec, s.r.o.

Děkujeme společnosti AgroProtec s.r.o. z Kamenného Újezdu za pravidelnou finanční podporu (2017, 2018 a 2019) naší činnosti. 

INPRESS a.s.

Děkujeme tiskárně INPRESS a.s. za finanční dar ve výši 3.333,-Kč a materiální dar ve výši 1.000,-Kč poskytnutý v rámci jihočeské Burzy filantropie 2018 na realizaci projektu Pořádná firma.  

Intermeta s.r.o. - člen skupiny Medesa

Děkujeme skupině Medesa a společnosti Intermeta s.r.o. za finanční dar ve výši 4.000,-Kč poskytnutý v rámci jihočeské Burzy filantropie 2018 na realizaci projektu Pořádná firma.

BCF s.r.o.

Děkujeme společnosti BCF s.r.o. za materiální dar ve výši 5.000,-Kč poskytnutý v rámci jihočeské Burzy filantropie 2018 na realizaci projektu Pořádná firma.

Webnode AG

Děkujeme společnosti Webnode AG za poskytovanou slevu při zajištění služeb souvisejících s provozem internetových stránek. 

Centrum CAPLÍK

Centrum CAPLÍK v Českých Budějovicích nás významně podpořil uskutečněním benefiční akce Adventní věnec pro radost a dobrý skutek v prosinci 2017. Celkový výtěžek benefiční akce činil 14.650,-Kč. Od září 2020 s centrem CAPLÍK spolupracujeme při zajištění drobných úklidových prací a díky tomu jsme mohli zaměstnat dalšího kolegu se zdravotním postižením. Moc děkujeme.

Dárci - nejen z benefiční výstavy Petr Süč - OBRAZY POMÁHAJÍ

Benefiční výstava uskutečněná 21.3.2017 v sídle společnosti GEFOS Inženýring s.r.o. přinesla naší organizaci dary ve výši 41 tisíc Kč. Moc děkujeme Jitce Mládkové, Vladimíře Hruškové, Yvoně Majerové, Barboře Novotné, Jaroslavě Urbánkové, Jiřímu Vránovi, Pavlu Hajnému, Martinu Kalačovi, Antonínu Ješátkovi, Václavu Krátkému, Jiřímu Dvořákovi, Jiřímu Černému a Robertu Šinknerovi za jejich dary. 

V říjnu 2017 nás finančně podpořila také Iva Skálová.

V roce 2020 byla uskutečněna další benefiční výstava s výtěžkem 78 tisíc Kč a Aditus Pro, z.ú. podpořili: Jiří Dvořák, Ladislav Ondřich, Tomáš Chovanec, Jaroslav Nechyba, Yvona Majerová, PB servisní s.r.o., Patrik Starčevský, Jaroslava Sedláková, Kateřina Ryšavá, Pavel Hajný, Tomáš Suchánek, Karel Šafrata, Zdenka Šperlingová, Cedrik Klimeš a Pavel Taraba. 

Naši zákazníci - odběratelé služeb

Moc děkujeme všem, kteří využívají služeb našeho chráněného pracoviště ZELEŇ-ÚKLID- ÚDRŽBA. Kromě centra ARPIDA je to také například Domov Libníč a CSS Empatie, příspěvková organizace Jihočeského kraje, PCO s.r.o., ČEVAK a.s., Zahrady Šafránek, Ing. Robert Šinkner, Miloslava Kačírková, Vít Kršul a další.

Tiskárna Vltavín

Moc děkujeme Tiskárně Vltavín z Týna nad Vltavou za podporu v podobě bezplatného tisku našich propagačních letáků. 

Partnerství

Významnou podporou je také partnerství a šíření dobrého jména naší organizace. Děkujeme Muzikálovému a divadelnímu spolku Cyrano, že naši organizaci přizval jako charitativního partnera koncertu 5.10.2017 v Českých Budějovicích. Moc si toho vážíme.

Michaela Čeloudová a Barbora Šestáková

Moc děkujeme Michaele Čeloudové a Barboře Šestákové za výrobu krásných novoročních perníčků ve tvaru tulipánu v letech 2017 a 2018. Potěší naše přátele, pracovníky i podporovatele a obchodní partnery.

Chcete nás podpořit také Vy?

Činnost Aditus Pro, z.ú. je stále na začátku své cesty. Abychom dokázali naplnit své poslání, potřebujeme také Vaši pomoc . Za každou projevenou podporu Vám budeme vděční.