PRAXE, CVIČNÉ PRACOVIŠTĚ, PŘÍPRAVA K PRÁCI

CHTÍT - proměňovat u lidí s postižením pohled na práci (zaměstnání) i jejich motivaci.

UMĚT - (na)učit se konkrétní pracovní činnost realizovat kvalitně a bezpečně.

MOCI - dostat příležitost zapojit se do práce, získávat a rozvíjet své dovednosti, cítit se užitečnou a plnohodnotnou součástí společnosti.

Praxe studentů Praktické školy dvouleté centra ARPIDA

Chráněné pracoviště ZELEŇ-ÚKLID-ÚDRŽBA zabezpečuje na základě smlouvy o spolupráci od února 2017 pro studenty Praktické školy dvouleté centra ARPIDA pravidelnou praxi v oblasti nácviku prací souvisejících s údržbou zeleně, úklidovými a zahradnickými pracemi. 

Cvičné pracoviště pro uživatele sociálně terapeutické dílny centra ARPIDA

Chráněné pracoviště ZELEŇ-ÚKLID-ÚDRŽBA plní na základě smlouvy o spolupráci od února 2017 roli tzv. externího cvičného pracoviště pro dospělé uživatele sociálně terapeutické dílny centra ARPIDA s možností pravidelného nácviku prací souvisejících s údržbou zeleně, úklidovými a zahradnickými pracemi. 

Příprava k práci - pracovní rehabilitace

Ve spolupráci s Úřadem práce v Českých Budějovicích jsme uskutečnili od prosince 2017 do května 2018 a od října 2020 do března 2021 šesti měsíční tzv. přípravu k práci pro 4 účastníky pracovní rehabilitace v pracovních činnostech údržba zeleně a úklidové práce. Tři z nich úspěšně prošli závěrečným ověřením získaných dovedností a znalostí a přípravu k práci ukončili. I díky tomu získali zaměstnání na otevřeném a chráněném trhu práce.