Kontaktní informace

Aditus Pro, z.ú., IČ: 05240514, DIČ: CZ05240514, bankovní spojení: 115-3015110257/0100 (KB)

Mgr. Jan Šesták, Ph.D., ředitel

U Hvízdala 9, České Budějovice, 370 11

+420 603 265 491

info@adituspro.cz

vuxgyfh (datová schránka)