Magnet s příběhem

PŘITAHUJE!

Jsou dospělí.

Chtěli by pracovat a dostávat přiměřenou výplatu. Stejně jako my ostatní.

Jsou to ale lidé s tělesným a kombinovaným postižením.

Na trhu práce na ně nečekají. Většinou si o nich myslí, že by jim bylo lépe ve stacionářích a terapeutických dílnách.

Jenže oni toho vážně dost zvládnou. A je pro ně důležité cítit se potřební a užiteční.

Jednou z mála příležitostí jim může být náš sociální podnik, kterému nejde primárně o finanční zisk, ale naplňuje společensky prospěšný cíl pracovního začlenění lidí s postižením.

Pomozte nám s tím. Staňte se součástí našeho společenství odpovědných a pomáhajících. Využijte výrobky našich spolupracovníků s postižením.

Budeme vyrábět magnety s příběhem.

Projekt je na samém počátku a v přípravě. Buďte trpěliví ...